Financial Business Solutions b.v.
organisatie diensten filosofie methodiek links referenties
METHODIEK
Als onafhankelijk adviseur stellen wij het belang van de klant voorop. In het belang van snelheid en duidelijkheid werken wij met één aanspreekpunt per opdrachtgever.

In een vrijblijvend eerste gesprek informeren wij u nader over onze organisatie. Wij inventariseren de problemen en behoeften van uw onderneming, kijken naar financieel-strategische aspecten en bespreken op welke wijze wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Op deze oriëntatiefase volgt een offerte. Deze bestaat uit een actieplan, een inschatting van de workload en een kostenraming.

Na een akkoord stelt FBS een team samen, waarin de benodigde disciplines zijn vertegenwoordigd.

Wij benadrukken ons streven een langetermijnrelatie op te bouwen, die zich kenmerkt door openheid en onderling vertrouwen.

Onze tarieven zijn transparant, volledig marktconform en op aanvraag beschikbaar.

Het proces kort samengevat:

1. Inventarisatie problemen en behoeften

2. Formulering van doelstellingen en oplossingen

3. Definiëring werkzaamheden

4. Implementatie oplossingen

5. Rapportage stand van zaken en bevindingen

6. Evaluatie resultaten